راهنمایی برای رفع نواقص قطعات پلاستیکی در ماشین های تزریق پلاستیک

 • نواقص قطعه تولید شده :

 • امکانات رفع نواقص


 • حباب داخل قطعه است : 

 • حرارت سیلندر کم شود/فشارتزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/حرارت سر سیلندر زیاد شود/سرعت تزریق کم شود/حرارت قالب زیاد شود/حرارت قالب کم شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/درجه مواد گیری زیاد شود.

 • خط های پهن در قطعه تزریق شده مشاهده می شود:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/دورمارپیچ دستگاه کم شود/پیچ سر سیلندر یا سر سوپاپ محکم شود/سوپاپ تزریق عوض شود/سرعت تزریق کم شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • آثار سوختگی در مواد دیده می شود:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/دورمارپیچ دستگاه کم شود/پیچ سر سیلندر یا سر سوپاپ محکم شود/سوپاپ تزریق عوض شود/سرعت تزریق کم شود/فشار سوم زیاد شود(فشار پشت مارپیچ)/مواد قبلا در حرارت خشک شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • ضخامت قطعه یکسان نیست:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/فشار دوم زیاد شد/دور مارپیچ دستگاه زیاد شود/سرعت تزریق کم شود/فشار سوم زیادشود/سوراخ سر سوپاپ بزرگ شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود.

 • سطح خارجی قطعه موج نشان می دهد:

 • فشار تزریق زیاد شود/حرارت سیلندر زیاد شود/حرارت سیلندر کم شود/فشار تزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/ سرعت تزریق کم شود/ سرعت تزریق زیاد شود/سوراخ سر پوپاپ یزرگ شود/حرارت قالب کم شود/درجه مواد گیری زیاد شود/زمان خنک کن زیاد شود.

 • قطعه ترد و شکننده است:

 • حرارت سیلندر زیاد شود/فشار تزریق و زمان زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/دور مارپیچ دستگاه زیاد شود/مارپیچ در حال گردش دورانی تزریق نماید/فشار سوم زیاد شود/حرارت قالب زیاد شود / حرارت قالب کم شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود.

 • قطعه تزریق شده خود را خط خط نشان می دهد:

 • فشار تزریق زیاد شود/حرارت سیلند زیاد شود/فشار دوم زیاد شود/مارپیچ در حال گردش دورانی تزریق نماید/فشار سوم زیاد شود/سوراخ سر سوپاپ بزرگ شود/حرارت قالب زیاد شود/کانال تزریق قالب بزرگ شود/راهی برای تخیله مواد از داخل قالب باز شود/مواد قبلا در حرارت خشک شود/درجه موادگیری زیاد شود.

مکش به عقب در دستگاه تزریق پلاستیک

مکش به عقب نیز بیشتر در دستگاه ها و قالب های کاربرد دارد که Shutoff Valve(شات اف نازل) ندارد و امکان ریزش مواد از سر نازل دستگاه و یا قالب وجود دارد, این عمل در زمان بارگیری انجام می گیرد و می توان آن را قبل و یا بعد از بارگیری فعال نمود,در این حالت ماردون حرکت چرخشی ندارد و بصورت افقی و به سمت عقب حرکت می کند.

مدت زمان ماندگاری مواد در داخل سیلندر تزریق :

چگالی جامد (دانسیته) = Ps

حجم کانال ماردون=V

وزن یک ضرب=Gs

مدت زمان یک سیکل=Tz

مدت زمان ماندگاری مواد=Tv

Tv=0.75*Ps*V/Gs*tz

 

فشار پشت ماردون در دستگاه تزریق پلاستیک

یکی از پارامترهایی که در فرایند تزریق پلاستیک  می توان جهت بهبود کیفیت محصول ار آن استفاده کرد Back Presser می باشد.فشار پشت ماردون همان طور که از نام آن مشخص می باشد.در پشت ماردون و در زمان بارگیری اعمال می گردد که این کار باعث فشرده شدن مواد بارگیری و خارج شدن گاز آن می گردد.

نحوه تنظیم سرعت چرخش ماردون(بارگیری) در دستگاه تزریق پلاستیک

به منظور پلاستیسیته بهتر مواد باید سرعت چرخش ماردون تنظیم و تعریف شود,اما باید به نحوی باشد که زمان سیکل را طولانی نکند.سرعت چرخش باید بصورت شیب دار تنظیم گردد.یعنی ابتدای استارت چرخش ماردون با سرعت کم باشد(۲ تا ۳ میلیمتر ابتدایی) سپس سرعت را افزایش دهید.

تنظیم دمای قالب دستگاه تزریق پلاستیک

دمای قالب و مواد از طرف سازندگان اعلام می شود , دمای قالب معمولا به منظور پایین آوردن سیکل تزریق در حد امکان کم در نظر گرفته می شود.

دمای قالب به وسیله چیلر و ترمورگلاتور قابل کنترل می باشد.

به عنوان یک قاعده , دمای خنک کاری برای صفحات ثابت و متحرک نباید بیش از ۲۰ درجه سانتی گراد باشند.