تست سلامت گیره دستگاه تزریق پلاستیک

یکی از بخش‌های بسیار مهم و کاربردی دستگاه تزریق پلاستیک ” گیره” است. حتما باید جهت حفظ دستگاه، گیره را به طور مداوم بررسی نمود و از خراب شدن یا عدم تنظیم گیره جلوگیری کرد. در اینجا تعدای روش جهت تست سلامت گیره دستگاه تزریق پلاستیک را با هم بررسی‌ می‌کنیم.

  • انتخاب قالب متناسب با اندازه‌ی گیره
  • خودداری از روغن بازیافتی و سوخته برای روان کردن گیره
  • حفظ تعادل و توازن بین صفحات ثابت و صفحات متحرک
  • وجود قدرت قفل یکسان در تایبار
  • جلوگیری از حرکات باز و بست گیره به صورت ضربه‌ای
  • عدم استفاده بیش از حد نیروی قفل به مدت طولانی
  • بررسی‌های‌ مداوم و دوره‌ای گیره دستگاه تزریق پلاستیک

برای سلامت سیستم‌ گیره دستگاه تزریق ، حفظ تعادل بین صفحات و وجود نیروی قفل یک اندازه تایبار، از مهمترین نکاتی هستند که به طور مرتب باید آن‌ها را کنترل کرد.